سامانه هوشمند تاکسی

راه حل پرداخت کرایه تاکسی با کارت هوشمند شهروندی و کارت های عضو شبکه شتاب بانکی

ادامه مطلب...

سامانه پیوند

سامانه پیوند یکپارچه سازی خدمات کارت است که کلیه خدمات با یک کارت واحد صورت گرفته است

ادامه مطلب...