راه حل هوشمند مدیریت حمل‏ و نقل عمومی (تیکت)

در دنیای امروز مدیریت سامانه‏ های حمل ‏ونقل عمومی بدون استفاده از ابزارهای هوشمند کاری غیرممکن است. راه حل تیکت با اتصال به سامانة پی‏وند این زیرساخت را فراهم می ‏آورد تا شهروندان بتوانند ضمن پرداخت کرایه خود را از طریق کارت ‏های شهروندی و کیف پول الکترونیک، خدماتی چون اطلاعات مربوط به زمان‏بندی تردد ناوگان و یا درخواست اعزام تاکسی به محل مورد نظر شهروند را به صورت هوشمند دریافت نمایند. این راه حل همچنین این امکان را برای مدیریت مجموعه ‏های حمل ‏ونقل فراهم می ‏آورد تا با دسترسی به گزارش ‏های عملکرد ناوگان خود، امکان سیاست‏ گذاری صحیح در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم آورند.
از جمله راه ‏حل‏ های قابل ارائه توسط اتیک در این حوزه می‏توان به سامانه ‏های اختصاصی ناوگان اتوبوس‏رانی، تاکسی و قطار شهری اشاره کرد.

 • 01talia
 • 02irancell
 • 03rightel
 • no-show
 • 04bank-shahr
 • 07torism-bank
 • 05meli-bank
 • 06pasargad-bank
 • 088etick-ahvaz-shahrdari
 • etick-qazvin
 • 08etick-mashad-shahrdari
 • logo-kish
 • soc-company
 • Eb
 • cybernet
 • korea