راه حل جامع کارت هوشمند سازمانی

سازمان‏های مختلف به فراخور فعالیت‏های خود نیازمند ابزاری جهت هوشمندسازی فرآیندهای آن هستند. کارت هوشمند به ‏عنوان ابزاری کارآمد در این راستا می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد و خدماتی چون شناسایی، پروندة الکترونیک، وفاداری، هواداری، تخفیف، بلیت و مشابه آن را مدیریت نمایند.
برای مثال کارت هوشمند دانشگاهی و کارت هواداری باشگاه ‏های ورزشی دو نمونه از این خدمات هستند که شرکت اتیک توانسته است راه حل مناسبی را برای آن‏ها ارائه نماید.

 • 01talia
 • 02irancell
 • 03rightel
 • no-show
 • 04bank-shahr
 • 07torism-bank
 • 05meli-bank
 • 06pasargad-bank
 • 088etick-ahvaz-shahrdari
 • etick-qazvin
 • 08etick-mashad-shahrdari
 • logo-kish
 • soc-company
 • Eb
 • cybernet
 • korea