پروژه ها

 

عنوان پروژه کارفرما سال اجرا
سامانه هوشمند حمل و نقل عمومی درون شهری مشهد مقدس(فاز یک: اتوبوسرانی) شهرداری مشهد 1389
سامانه هوشمند حمل نقل عمومی درون شهری مشهد مقدس (فاز دو: قطار شهری) سازمان قطار شهری مشهد 1391
سامانه هوشمند حمل نقل عمومی درون شهری مشهد مقدس(فاز سه: سامانه اتوبوس تندرو؛ BRT) سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد و حومه 1392
سامانه هوشمند حمل و نقل عمومی درون شهری ناوگان تاکسی رانی شهرداری اصفهان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان 1391
سامانه هوشمند حمل و نقل عمومی درون شهری ناوگان تاکسی رانی جزیره کیش

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

سازمان حمل و نقل و ترافیک منطقه آزاد کیش)

1392
پروژه سامانه اطلاع رسانی مسافران اتوبوس سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد و حومه 1392
سامانه هوشمند حمل و نقل درون شهری ناوگان اتوبوسرانی شهرداری قزوین شهرداری قزوین 1391
سامانه هوشمند حمل و نقل درون شهری ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اهواز شهرداری اهواز 1389

 


 

 • 01talia
 • 02irancell
 • 03rightel
 • no-show
 • 04bank-shahr
 • 07torism-bank
 • 05meli-bank
 • 06pasargad-bank
 • 088etick-ahvaz-shahrdari
 • etick-qazvin
 • 08etick-mashad-shahrdari
 • logo-kish
 • soc-company
 • Eb
 • cybernet
 • korea