نرم افزار CMS

سامانه مدیریت کارت پیوند:

این سامانه بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی و بانک مرکزی برای بانک ها و شرکت هایی که در حوزه مدیریت کارت های هوشمند تماسی و غیرتماسی نیاز به مدیریت یکپارچه فرایند و گزارشات جامع و دقیق دارند، تولید شده است.

مشخصات فنی:

 • مدیریت انبار کارت
 • مدیریت صدور کارت در محیط امن
 • امکان توزیع کارت به روش های ارسال مستقیم و غیرمستقیم
 • امکان شخصی سازی بانک و اتصال کارت به حساب بانکی
 • امکان شخصی سازی کارت در مراحل مختلف(شخصی سازی در مرحله صدور و یا استفاده و...)
 • کنترل تاریخ انقضاء کارت
 • مدیریت Black List  و white List
 • مدیریت وضعیت های مختلف کارت و امکان تعریف وضعیت های جدید
 • گزارشات مختلف و متنوع از وضعیت های کارت
 • گزارش صورت حساب کارت به صورت کاملا هوشمند
 • شناسایی هوشمند Fraud

مشخصات کارکردی:

 • مدیریت انبار کارت
 •       مدیریت صدور کارت در محیط امن
 •       امکان توزیع کارت به روش های ارسال مستقیم و غیرمستقیم
 •       امکان شخصی سازی بانک و اتصال کارت به حساب بانکی
 •       امکان شخصی سازی کارت در مراحل مختلف(شخصی سازی در مرحله صدور و یا استفاده و...)
 •       کنترل تاریخ انقضاء کارت
 •       مدیریت Black List  و white List
 •       مدیریت وضعیت های مختلف کارت و امکان تعریف وضعیت های جدید
 •       گزارشات مختلف و متنوع از وضعیت های کارت
 •       گزارش صورت حساب کارت به صورت کاملا هوشمند
 •       شناسایی هوشمند Fraud های احتمالی بر اساس الگوریتم های داده کاوی

 • 01talia
 • 02irancell
 • 03rightel
 • no-show
 • 04bank-shahr
 • 07torism-bank
 • 05meli-bank
 • 06pasargad-bank
 • 088etick-ahvaz-shahrdari
 • etick-qazvin
 • 08etick-mashad-shahrdari
 • logo-kish
 • soc-company
 • Eb
 • cybernet
 • korea